Regulamin

 1. W naszym przedszkolu obowiązuje krótki regulamin.
 2. Dzieci zapisane do poszczególnych grup podlegają opiece wychowawców z owej grupy.
 3. Każdy problem z dzieckiem rodzice muszą zgłaszać, ponieważ wtedy wiemy, jak w miarę możliwości dziecku pomóc.
 4. W przypadku zbyt agresywnego zachowania dzieci, zwracamy się do rodziców o współpracę. Jeśli tej współpracy brak, usuwamy dziecko z naszej placówki.
 5. Wszyscy podopieczni muszą czuć się u nas bezpiecznie. Dzieciom z problemami jesteśmy w stanie pomóc, jednak przy ścisłej współpracy z rodzicami.
 6. Płatności muszą być wnoszone regularnie w wyznaczonym czasie. Jeśli rodzice dostają wynagrodzenie później, należy zgłosić ten fakt dyrekcji.
 7. Wyszczególniona dieta dziecka musi być zgłaszana, podobnie jak brane przez dziecko leki.
 8. W naszej placówce jest pielęgniarka, która podaje leki, jednak musimy o tym fakcie wiedzieć, że dziecko owe leki przyjmuje. Wychowawcy nie podają dzieciom leków.
 9. Dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola do 8:30, ponieważ wtedy maluchy są liczone i tyle obiadów jest przygotowywanych. Nasza placówka dysponuje kuchnią, która przygotowuje samodzielnie poszczególne posiłki.
 10. Jeśli dziecko z jakiegoś powodu nie leżakuje, należy zgłosić ten fakt wychowawcy. W takiej sytuacji dziecko zabierane jest do sali zabaw, gdzie czas drzemki spędza pod opieką wychowawcy.
  Każdy maluch jest inny. Szanujemy indywidualność dziecka podobnie jak poglądy rodziców, pod warunkiem jednak, że nie krzywdzą one innych osób. Nie stosujemy wychowania bezstresowego, ponieważ jest to krzywdzenie owego dziecka i pozostałych naszych podopiecznych. W takiej sytuacji konieczna jest rozmowa z rodzicami, by problem rozwiązać.